KURZ TELEPTICKÉ KOMUNIKACE SE ZVÍŘATY PRO DĚTI

Ve spolupráci s našimi zvířaty na usedlosti přinášíme všem dětem, které milují zvířata a mají touhu se s nimi dorozumět a zároveň mají úžasné a podporující rodiče, sebepoznávací pobytový kurz telepatické komunikace zaměřený na hluboké propojení dětského světa se světem zvířecím.

V prostředí usedlosti Naděje, kde se většina zvířat pohybuje volně se děti mohou setkat s částmi sebe sama, na které si s dospělými ani svými vrstevníky nemají možnost sáhnout. Na Naději, kde je zvíře respektovaným společníkem, učitelem, žákem a duší, která sem přichází plnit své poslání a zároveň se i sama něco naučit. Účastníkům kurzů nabízíme možnost naučit se nejen telepaticky komunikovat se zvířaty, ale i bezpečný prostor k hlubšímu prozkoumání svých snů, tužeb a přání a mnohdy také dotýkání se svých strachů, trápení a obav.

Zvíře je trpělivým přijímačem dětských starostí a radostí na úrovni, na které my dospělí s dětmi často fungovat neumíme.

Sebepoznávací pobyt není „tábor pro děti“. Budeme tady pracovat. Mentálně i fyzicky. Duchovní práce na sobě je jedna z nejobtížnějších prací jak pro lektory, tak pro účastníky, ale také pro naše zvířata. Všechna zvířata k nám na usedlost přišla plnit své poslání v oblasti terapií a zároveň se tu něco učit.

Děti si vyzkouší všechny práce kolem zvířat, přímý kontakt se zvířaty, do té míry, jak to budou cítit budou sdílet své pocity, objevy i obavy s ostatními společně nebo jen s lektory.

Pokud vaše dítě vlastní zvíře nebo vyrůstá se v domácnosti se zvířetem, podíváme se, proč přišlo vaše zvíře zrovna k vám a co se od sebe mohou vzájemně naučit.

Pobyt budeme ladit podle aktuálních potřeb jednotlivých dětí. Bude složen z bloků v jejichž rámci budou buď se zvířaty, sami se sebou, ve skupinkách nebo všechny dohromady.

Rodiče nebo jejich jiní průvodci jsou na tomto pobytu jen doprovod pro děti, které se bojí jet samy a necítily by se dobře bez nich. Pro doprovod nemáme připraven žádný program. Je na vás, když budete chtít přijet, jak se zabavíte. Můžete odpočívat, pomoct nám na usedlosti nebo si zajet na výlet bez dětí.

Pokud máte další dítě, můžete jej vzít sebou.

Zároveň ale počítáme s tím, že se jednou denně sejdeme společně na kruhu (viz program).

Rámcový program:

Pátek

15:00 – 16:00 Příjezd a ubytování

16:30 Společný kruh (i s rodiči a průvodci) a seznámení se zvířaty

19:00 Večeře

19:40 Večerní výtvarný program

20:30 Hygiena

21:00 Večerka

Sobota

8:30 Vstávání a hygiena

9:00 Snídaně

10:00 Ranní kruh pro děti

11:00 Dopolední blok se zvířaty

13:00 Oběd

14:00 Odpolední individuální pracovní čas pro sebe (plnění úkolů)

15:00 Odpolední blok se zvířaty

18:00 Večerní kruh pro děti

19:00 Večeře

19:40 Večerní výtvarný program

20:30 Hygiena

21:00 Večerka

Neděle

8:30 Vstávání a hygiena

9:00 Snídaně

10:00 Ranní kruh pro děti

11:00 Dopolední blok se zvířaty

13:00 Oběd

14:00 Závěrečný kruh pro děti a jejich průvodce

Začátek v pátek v 16 hodin

Konec v neděli v 15 hodin

Pro děti 8 -14 let bez doprovodu rodičů nebo v doprovodu rodičů (nebo jiných průvodců), kdy program probíhá bez rodičů.

Cena pro dítě bez rodiče 5.900 Kč

Cena pro jednoho rodiče (nebo jiného průvodce) jako doprovod 2.300 Kč

Cena pro dítě od 6 let, které se neúčastní programu je 2.300 Kč a pro dítě 3-5 let je 1800 Kč.

Cena kurzu pro dítě zahrnuje kurzovné, ubytování na usedlosti a plnou penzi od pátku večeře do neděle do oběda pro dítě. Cena pro rodiče jako doprovod, popřípadě pro další dítě, které se neúčastní programu, zahrnuje ubytování a plnou penzi.

Přihlašovat se můžete zasláním emailu na mikulickova@usedlostnadeje.cz

Obratem Vám pošleme závaznou přihlášku a platební údaje k zaplacení zálohy 3.000 Kč. Doplatek probíhá v hotovosti při příjezdu.

Záloha je nevratná, ale v případě nemoci je možno se účastnit kurzu v jiném termínu.

Přijet může každé dítě, i když nemá doma žádné zvíře. Pokud jej doma máte, prosíme, nechte jej tentokrát doma. Akce, které se účastní i vaše zvířata probíhají v jiných termínech.

Provozní informace o ubytování a stravě najdete zde

Lektorky

Markéta a Tereza

Tereza Škorpilová – máma dvou dětí, dlouholetá manažerka, personální ředitelka a členka představenstva v nadnárodním francouzském korporátu. Tento svět úplně opustila a už šest let žije, pracuje a plní si svoje sny na usedlosti Naděje. Už od malička měla blízko se zvířatům a po přestěhování na usedlost se kromě své rodiny postupně obklopila pejsky, slepicemi, krávami, ovečkami a prasátkem. Na usedlosti to zařídila tak, že všechna zvířata se tu pohybují zčásti nebo úplně volně. Od lektorky z jižní Ameriky se s nimi naučila telepaticky komunikovat a tím se propojit na hlubších úrovních. Obrovský respekt ke zvířatům, její vášeň pomáhat zvířatům a dlouholetá práce s lidmi v oblasti lidských zdrojů ji postupně přivedly ke tvorbě sebepoznávacích kurzů telepatické komunikace se zvířaty pro dospělé a pro děti v ideálním prostředí usedlosti.

Markéta Mikulíčková – máma dospělé, úspěšné a spokojené dcery. Má více než dvacet let zkušeností v oblasti sebepoznávání a seberozvoje, svobodná duše a věčná studentka všeho možného. Vyrostla v blízkosti zvířat a bez nich si svůj život už neumí představit. Přestože miluje život na samotě, potřebuje hluboké vztahy, naplňuje ji práce s lidmi a jejich provázení k jedinečnosti s využitím všech celoživotně nabytých zkušeností. Na pobytech s dětmi je jejich zpovědníkem a tou, která individuálně dětem i rodičům vysvětluje, co potřebuje a chce být pochopeno.

Jak probíhají kruhy

Sejdeme se ve společenské místnosti a postupně sdílíme vše, co chceme sdílet. V kruhu mluví vždy jeden člověk (ten, co má „mluvící kámen“). Někdy probíhá dialog účastník lektor. Cílem je, aby každý dostal nerušený a bezpečný prostor ke sdílení.

Co určitě sbalit dětem sebou kromě standardní výbavy na 3 dny

  • přezůvky
  • gumáky nebo boty do mokra
  • pláštěnku nebo poncho do deště
  • pracovní rukavice
  • pastelky
  • deník (nebo sešit A5) a propisku
  • není tu do 10 km civilizace, takže není možnost si cokoliv koupit

Děti standardně nejsou ubytovány s rodiči, ale společně. Starší hoši a dívky zvlášť.

Pokud máte zájem se kurzu zúčastnit, napište nám, zodpovíme případné dotazy a pošleme vám bližší informace a platební údaje

Aktuality k sebepoznávacím pobytům na Naději najdete na naší FB stránce